کیسه نایلون تبلیغاتی


کیسه نایلون تبلیغاتی از جنس مواد پلی اتیلن است که محصول پر کاربردی می باشد که وجه تمایز این کیسه های تبلیغاتی با پلاستیک های معمولی این است که بر روی آن تبلیغ خاصی که متعلق به شغل و برند خاصی است حک گردیده و اشخاص استفاده کننده به راحتی با برند و فروشگاه عرضه کننده آن آشنا می گردند.

قابلیت ها

چاپ ۱ رنگ الی ۸ رنگ که به صورت سیلک ،فلکسو و هلیو انجام می شود.
کیسه های نایلونی به صورت های مختلف قابلیت تولید داردکه در ذیل به آنها اشاره می شود.

  • دسته رکابی
  • دسته تقویت
  • دسته بندی (لوپ)
و به صورت ته کاست،بغل کاست و فلت می باشد.