بگ تبلیغاتی نایلونی

بگ تبلیغاتی نایلونی از جنس مواد پلی اتیلن است که محصول پر کاربردی می باشد که وجه تمایز این کیسه های تبلیغاتی با پلاستیک های معمولی این است که بر روی آن تبلیغ خاصی که متعلق به شغل و برند خاصی است حک گردیده و اشخاص استفاده کننده به راحتی با برند و فروشگاه عرضه کننده آن آشنا می گردند.

justify
#ffee32
no-repeat;left top;;
auto
5%

50
default

nikbag span band paper bag نیک بگ اسپان باند پارچه چاپ بسته بندی ساک دستی بگ پلاستیکی تبلیغات پلی اتیلن نایلونی - بگ تبلیغاتی نایلونی

Title+Doc

قابلیت ها

چاپ ۱ رنگ الی ۸ رنگ که به صورت سیلک ،فلکسو و هلیو انجام می شود.

کیسه های نایلونی به صورت های مختلف قابلیت تولید داردکه در ذیل به آنها اشاره می شود.

دسته رکابی

دسته تقویت

دسته بندی (لوپ)

و به صورت ته کاست،بغل کاست و فلت می باشد.

justify
no-repeat;left top;;
auto
5% 8% 5% 5%

20

صفحه اصلی