درباره ما


در راستای گسترش روش های اجرایی نوین در حوزه چاپ وبسته بندی و ایجاد رقابت سالم در جهت ارتقا سطح کیفی و کمی صنعت چاپ برآن شدیم تا شرکت نیک بگ را با توجه به پتانسیل های موجود و توانایی های پرسنل در اختیار و با بهره گیری از ماشین آلات و تکنولوژی های روز دنیا تشکیل دهیم.چراکه جدا بودن منابع مالی از مهارت وتخصص موجود در پرسنل باعث فنا شدن اصول کیفیت برتر به نفع سود بیشتر می‌شود.
ما معتقدیم لزوم نگرش جدید توام با تفکرات مدیریت نوین بر پروژه ها می تواند انقلاب جدیدی در اجرای هرچه سریعتر و با کیفیت بیشتر در طرح ها و سفارشات متقاضیان در حوزه چاپ وبسته بندی ایجاد نماید. با نگاهی به سیر تکاملی صنعت چاپ و بسته بندی می توان این نکته را دریافت که چاپ و بسته بندی دیگر همچون گذشته تنها به عنوان وسیله ایی برای نگهداری یا پوشش در نظر گرفته نمی‌شود بلکه یک طراحی جذاب علاوه بر جذب مشتری بیشتر، نوعی تبلیغات رایگان به حساب می آید.
این موضوع با گسترش شبکه های اجتماعی و جایگاه تعیین کننده آن در انتخاب مردم اهمیت دوچندان میابد.علاوه بر آن نگاه دقیق مشتریان در وهله اول متوجه بسته بندی و یا جعبه محصول خواهد شد و قضاوت آنهارا حتی با ارائه بهترین کیفیت تحت تاثیر خواهد داد.لذا با اتکا به ظرفیت محصولات ما میتوانیدبخش بزرگی از دغدغه بازاریابی و جذب مشتری برای محصولاتتان را حل شده در نظر بگیرید.